Kosten gaan voor de baat maar.......
U kunt  gebruik maken van de WVA (de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting). De WVA stelt bedrijven in staat de kosten van gekwalificeerd opleiden tot maximaal  2.655,-- per persoon / per jaar van de loonbelasting af te trekken. Daarnaast hebben veel bedrijven recht op subsidies via een branchegerelateerd opleidingsfonds.

Voorbeeld programma aanpak