Wie zijn wij
           
Etiënne Roelofsma is de initatief nemer van All-intraining. Hij volgde de hbo opleiding pedagogiek/didactiek in Tilburg en heeft ruim vijftien jaar ervaring binnen de detailhandel in diverse managementfuncties. Voor Inter IKEA Systems heeft hij internationaal als trainingsmanager programma's ontwikkeld en verzorgd, onder meer op het gebied van leidinggeven, klantgerichtheid en retailconcepts. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in het opleiden en begeleiden van managers, managementteams en individuele medewerkers.

Trainers

Etienne Roelofsma

Elvin Valk

Martin Weeda

HRM adviseurs

Franci Grootens
Microsoft Office Word-document
Zij heeft ruim 12 jaar ervaring als personeelsadviseur. De eerste jaren heeft ze binnen een stichting van verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt en daarna bij een grote zorgverzekeraar. In deze jaren heeft Franci vooral ervaring opgedaan op het gebied van werving en selectie, functiebeschrijvingen en graderen, ontslagzaken, reorganisaties, competentiemanagement en functioneren en beoordelen. Momenteel werkt ze nog steeds als (interim) hrm-specialist via haar eigen bedrijf.
Daarnaast is Franci inzetbaar als coach en loopbaanbegeleider. Ze Heeft tot nu toe medewerkers succesvol begeleid op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau in vercshillende branches( Verzekeringen, ICT en Zorg). Haar kracht ligt in het scheppen van een sfeer van veiligheid, vertrouwen en respect. In het zoeken van verbindingen met de coachee. Ze maakt veel gebruik van wat ze ziet, hoort en voelt en geeft dat eerlijk terug. Haar interventies zijn gericht op het volgen va je hart, veranderen van onderliggende overtuigingen en het denken in mogelijkheden en oplossingen. Haar doel is de coachee in beweging te krijgen, ze zo te begeleiden en aan te moedingen dat de coachee stappen durft te zetten. Haar motto : veranderen is doen!


Yvonne van der Ster
Uit passie groeit alles”

Doordringende blik. Het onderste uit de kan halend bij de ander. Een ander zien groeien, dat geeft energie. Yvonne is sinds 1997 actief op het gebied van Organisatie en Personeelsvraagstukken. Hiervan is ze acht jaar leidinggevend geweest en weet dus goed waar je als manager ´tegenaan´ loopt.

“Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden om mij te richten op de ontwikkeling van de medewerkers. Waarbij ik vanuit teamspirit zoveel mogelijk de medewerkers betrek om gezamenlijk doelstellingen te bereiken. Dit is mijn manier om (organisatie)veranderingen voor elkaar te krijgen. Het leuke is: het werkt en daarnaast bevordert deze aanpak de sfeer en het teamgevoel”.


Trainingsacteurs

 
Maarten KootMicrosoft Office Word-document

Mark Veermans, de levende spiegel