Werkvormen
Leren is ervaren, en ervaren is actief doen, bezig zijn. Leren door te ontdekken, uitproberen en daarbij "fouten maken en opstaan'. Onze trainingen staan in het teken van actief ontdekken waarbij de trainer dit ondersteund middels een veilige omgeving, actieve werkvormen  en waarnodig dit laat samen gaan met relevante theorieën en opdrachten.

Trainingsacteurs
Vaardigheden leer je door oefenen. Oefen je die vaardigheid met behulp van een trainigsacteur, in plaats van met een medecursist, dan bereik je het volgende:

een trainingsacteur maakt de situatie levensecht
de effectiviteit van de feedback wordt beter
de trainer kan sturen op het gedrag dat vertoond moet worden - zowel ‘fout’ als ‘goed’
een trainingsacteur kan zijn/haar handelen effectief doseren en sturen
een trainingsacteur is in staat om vanuit iedere situatie en met iedere lading/emotie een ‘karakter' neer te zetten

Rollenspel    
Binnen het werken met trainingsacteurs is het rollenspel de meest traditionele werkvorm. De cursist kan een gesprek oefenen met een trainingsacteur die in de huid kruipt van een specifiek persoon of een specifiek type mens. De leervraag van de deelnemer vormt hierbij het uitgangspunt. Vanuit zijn rol geeft de acteur na afloop van het gesprek gerichte en concrete feedback op het gedrag van de cursist. In een tweede ronde kan de cursist deze feedback meteen uitproberen en het effect hiervan op zijn gesprekspartner (de trainingsacteur) onmiddellijk ervaren.
Regie-methode         
Bij een regie-methode spelen twee (of meer) trainingsacteurs een vooraf geschreven en ingestudeerde scène, waarin het onderwerp of thema van de bijeenkomst (klantgerichtheid, het voeren van functioneringesgesprekken, een verkoopgesprek, een onderhandeling etc etc) gechargeerd is vormgegeven. De toeschouwers (de cursisten) kunnen hierna de trainingsacteurs gaan regisseren naar het gewenste gedrag. De scène wordt opnieuw gespeeld, waarbij de acteurs deze  “regie-aanwijzingen” nauwgezet vertalen in concreet gedrag, waardoor het effect ervan onmiddellijk voor iedereen zichtbaar wordt.
Hoefijzer         
Deze werkvorm ontleent zijn naam aan de vorm waarin de trainingsacteur de groep ‘bespeelt’. Zittend in een halve cirkel, een hoefijzer, schuift de acteur bij iedere deelnemer aan en zet specifiek gedrag neer. De deelnemers reageren hierop. Feedback kan tijdens, bijvoorbeeld na 3 deelnemers of na de oefening plaatsvinden en richt zich meer op de grote lijnen en minder op de individuele deelnemer.
Met een hoefijzer komen alle deelnemers kort aan bod en ervaren hoe mededeelnemers reageren in een vergelijkbare situatie. Zo leren zij van elkaar en zien zij hoe meerdere wegen naar Rome kunnen leiden.

Koken en trainen
Samenwerking in een team krijgen, welke rol heeft een ieder, elkaar op een andere manier leren kennen. Samen koken is hier bij uitstek geschikt voor. Tijdens het bereiden van de verschillende gangen staat samenwerking centraal.
Onder begeleiding van een deskundige op culinair gebied, met ervaring in het trainen en begeleiden van groepen en individuen, wordt gewerkt aan het bereiden van een heerlijk 4 of 5 gangen diner. Ondertussen mag u tevens van de begeleiding verwachten dat zij observeren en feedback geven. Hierbij wordt een link gelegd tussen datgene wat tijdens het koken gebeurt en de praktijk van de werkvloer. Uiteraard wordt het diner gezamenlijk genuttigd onder het genot van een heerlijk glas wijn of anderzijds.

Beeldende technieken
Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden en geeft de deelnemers de mogelijkheid om zonder beperkingen zich te uiten. Wij gebruiken deze werkvorm afgestemd op de doelgroep om laag drempelig beeld dat de deelnemers van hun team of organisatie hebben visueel te maken en dit in de feedback ronde met elkaar te bespreken om te bekijken of dat door de anderen herkend wordt. Op deze wijze komen de deelnemers tot een inzicht van het beeld dat de ander heeft van de situatie. Door de beelden op elkaar af te stemmen wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van team of organisatie.

Trainingsgames
Pro actief en stimulerend trainen door middel van een trainingsgame is verrassend, energiek en stimulerend. Door deel te nemen aan een trainingsgame en hierin een bijdrage te leveren, worden de deelnemers actief betrokken bij wat ze creëren, presteren en realiseren.

Trainingsgames zijn spannend, creatief en een uitdaging voor elke organisatie bedrijf wat op zoek is naar nieuwe wegen om mensen te trainen. Simulaties hebben de potentie om enorme waarde toe te voegen aan opleidingen, juist door de afstand tussen leeromgeving en praktijk zo klein mogelijk te houden.

Workshops
Hierbij is het uitgangspunt leren van elkaar en de ingebrachte casustiek wordt door de deelnemers onder deskundige  begeleiding geanalyseerd, een actieve en betrokken werkvorm.